آشنایی با کشور لیتوانی

کشوری که امروزه با عنوان لیتوانی فرا می خوانیم، سرزمینی کهن و قدیمی است که اولین انسان ها بعد از دوره یخبندان قبل از میلاد مسیح در لیتوانی مستقر شدند، بعد از آنها مردم هندی و اروپایی به این منطقه آمدند. در اوایل قرن 13 میلادی میندوگاس دوک بزرگ تمامی مردم مناطق لیتوانی را متحد کرد و یک ملت واحد تشکیل داد. این اتحاد در قرن 14 میلادی به بزرگ ترین کشور اروپایی تبدیل شد اما در سال های بعد بخش های مختلفی از کشور لیتوانی جدا شدند و جزئی از امپراتورری روسیه در آمدند. بعد از جنگ جهانی اول این کشور دوباره استقلال خود را به دست آورد و متاسفانه در جنگ جهانی دوم مورد تجاوز قرار گرفت و به دست شوروی ها افتاد و پس از فروپاشی شوروی، لیتوانی استقلال خود را اعلام کرد، درحال حاضر کشور لیتوانی جزئی از اتحادیه اروپا و پیمان شینگن به شمار می رود.